O KANCELARII

Kancelaria Adwokacka Michał Szpajer ma siedzibę w Śródmieściu Gdańska przy Targ Rakowy 5/6 lokal 423 (wcześniej Kartuskiej 5). Kancelaria oferuje świadczenie usług prawniczych, wyszczególnionych w klasie M podklasie 69.10 Z klasyfikacji PKD, w szczególności:

1. Reprezentację kientów indywidualnych przed sądami powszechnymi wszystkich instancji w sprawach: cywilnych, karnych, oraz przed sądami administracyjnymi
2. Reprezentację osób prawnych oraz pozostałych podmiotów posiadających zdolność prawna przed sądami powszechnymi wszystkich instancji w sprawach gospodarczych oraz sądami administracyjnymi w sprawach podatkowych
3. Formułowanie w imieniu klientów indywidualnych, osób prawnych oraz jednostek posiadających zdolność prawną projektów umów cywilnoprawnych oraz umów obowiązujących w obrocie gospodarczym
4. Udzielanie porad prawnych we wszystkich dziedzinach prawa oraz formułowanie opinii prawnych
5. Formułowanie pozwów, apelacji, skarg kasacyjnych, oraz pozostałych środków zaskarżenia, jak też pism procesowych w postępowaniu cywilnym
6. Formułowanie apelacji oraz nadzwyczajnych środków zaskarżenia w postepowaniu karnym
7. Formułowanie skargi oraz skargi kasacyjnej w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Kancelaria współpracuje z Kancelarią Adwokatów i Radców Prawnych Aval-Consult spółka partnerska.

Adwokat Michał Szpajer

ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w 2006 r.

W latach 2007-2011 odbył aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Gdańsku, a także Studia Trzeciego Stopnia
- Niestacjonarne Studia Doktoranckie w zakresie Prawa nw WPIA UG.

W latach 2006-2010 zatrudniony był w Kancelarii Adwokackiej Tomasz Kopoczyński w Gdyni a w latach 2010-2011 w Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów Spółka Partnerska z siedzibą w Gdańsku, specjalizując się w dziedzinach związanych z prawem cywilnym, gospodarczym, handlowym, administracyjnym i karnym.

Obok pracy zawodowej zajmował się również działalnością publicystyczną na łamach periodyków prawniczych: "Monitor Prawniczy" "Edukacja Prawnicza", "Prawo Spółek Handlowych".
Od września prowadzi samodzielną działalność w Gdańsku przy ulicy Targ Rakowy 5/6 lokal 423 (wcześniej Kartuskiej 5).


copyright © 2011 infivo.pl & globalgraf.pl